Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Malang 2015 Kecamatan Karangploso

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Malang 2015 Kecamatan Karangploso

Rendra Kresna – Sanusi                         : 15.095

Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi    : 19.928

Nurcholis – Muhammad Mufidz  :1.351

Tidak Sah                                                 : 985

Iklan

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Malang 2015 Desa Tegalgondo

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Malang 2015 Desa Tegalgondo

Rendra Kresna – Sanusi                         : 1.188

Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi    : 1.661

Nurcholis – Muhammad Mufidz  :120

Tidak Sah                                                 : 111

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Malang 2015 Desa Tawangargo

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Malang 2015 Desa Tawangargo

Rendra Kresna – Sanusi                         : 1.620

Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi    : 2.723

Nurcholis – Muhammad Mufidz  :161

Tidak Sah                                                 : 139

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Malang 2015 Desa Ngenep

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Malang 2015 Desa Ngenep

Rendra Kresna – Sanusi                         : 2.782

Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi    : 2.819

Nurcholis – Muhammad Mufidz  :209

Tidak Sah                                                 : 166

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Malang 2015 Desa Donowarih

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Malang 2015 Desa Donowarih

Rendra Kresna – Sanusi                         : 1.720

Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi    : 2.551

Nurcholis – Muhammad Mufidz  :162

Tidak Sah                                                 : 74