Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Malang 2015 Kecamatan Karangploso

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Malang 2015 Kecamatan Karangploso

Rendra Kresna – Sanusi                         : 15.095

Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi    : 19.928

Nurcholis – Muhammad Mufidz  :1.351

Tidak Sah                                                 : 985

Iklan